Reining start met nieuwe schonere brandstof Shell GTL Fuel

Reining start met nieuwe schonere brandstof Shell GTL Fuel

“Wij zijn een innovatief bedrijf en zijn ons goed bewust van de hedendaagse milieuproblematiek rondom lokale en globale emissies en een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen staat bij ons centraal in de bedrijfsvoering,” zegt managing director Gerrit Hes van Reining Transport. “Om die reden is Reining Transport deze maand overgestapt op een schonere dieselbrandstof, namelijk Shell GTL (Gas-to-Liquids) Fuel”. De afgelopen jaren is Reining op zoek geweest naar alternatieve brandstoffen voor de dieselmotoren in haar vrachtwagens. Dat was een lastige opgave, omdat met alternatieve brandstoffen vaak investeringen in materieel of infrastructuur nodig zijn, nog niet betrouwbaar genoeg zijn of een regionale beschikbaarheid kennen terwijl Reining actief is in een groot deel van Europa.

Moeiteloos overschakelen op Shell GTL (Gas-to-Liquids)

Fuel Peter de Cock, Key Account Manager van Shell: “Shell is erg blij met de innovatieve stap die Reining heeft genomen. Reining Transport maakt al meer dan 25 jaar gebruik van het Europese netwerk van Shell tankstations. Op deze manier kan Shell een oplossing leveren die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Reining”. Door de drop-in eigenschappen van Shell GTL Fuel en het feit dat er moeiteloos gewisseld kan worden met conventionele diesel maakt het voor Reining een stuk eenvoudiger om over te stappen. Onze vrachtwagens kunnen GTL op de thuisbasis in Kolham tanken en ook gebruik maken van de Nederlandse tankstations waar GTL beschikbaar is. Indien nodig kan er internationaal ook reguliere diesel getankt worden.

Gelijk Tank-to-Wheel CO2-emmissie besparing

Reining Transport rijdt circa 36 miljoen kilometer per jaar en produceert daarmee een uitstoot van circa 28.000 ton CO2. De overstap naar GTL realiseert een directe besparing van circa 4% CO2, 15% NOx en 30% PM. Daarnaast kan GTL leiden tot reductie van het motorgeluid van de vrachtwagen. En hier sluit Gerrit Hes ook mee af: “Reining Transport is de eerste internationale vervoerder
in Nederland en mogelijk zelfs in Europa, die deze nieuwe brandstof voor de volledige
voertuigvloot gaat gebruiken en daarmee een bijdrage levert aan het halen van
duurzaamheidsdoelstellingen zoals die in 2015 in Parijs zijn afgesproken”.

Wat is Shell GTL Fuel

De synthetische “drop in” dieselbrandstof, Shell GTL Fuel, wordt in Qatar geproduceerd en is
zonder motorische aanpassingen direct geschikt voor alle bestaande dieselmotoren. GTL is
probleemloos mengbaar met conventionele diesel. GTL is een brandstof die uit aardgas wordt
geproduceerd welke schoner is dan aardolie. GTL bevat dan ook vrijwel geen schadelijke
componenten als zwavel en (poly) aromaten waardoor de verbranding veel efficienter en
schoner is. De uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof (PM) en stikstofoxiden (NOx) ligt
aanzienlijk lager dan bij conventionele diesel. GTL is vrij van bio-componenten, niet toxisch en
bovendien biologisch afbreekbaar. Voor meer informatie: www.shell.nl/gtl