Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Reining zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Reining en alle door en namens Reining verrichte vervoer-, opslag- en overige diensten. Op verzoek wordt een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos toegezonden.