Kostenverhogende factoren voor transport in Frankrijk

Kostenverhogende factoren voor transport in Frankrijk

In Frankrijk is men bezig om milieuzones in te stellen. Er zijn al milieuzones rond de gehele regio Parijs, Lyon en de regio Grenoble. Vanaf 1 april 2017 moeten alle buitenlandse vrachtwagens beschikken over een passend milieuvignet om binnen deze milieuzones te mogen rijden. De milieusticker, ook wel ecovignet (of in het Frans een “Crit’Air Vignette”), is bedoeld om vervuilende auto’s te weren uit de binnensteden. De zones worden aangeduid met “Zones à Circulation Restreinte”. Vanaf 1 september 2017 worden ook in Lille, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux milieuzones ingesteld. De verwachting is dat meerdere Franse steden zullen volgen.

Naast toeslagen die gelden om milieuzones binnen te komen, heeft de Franse regering nieuwe regelgeving opgesteld rondom de wet ‘Loi Macron’. Deze wet is in werking getreden per 1 juli 2016 en stelt dat chauffeurs het Franse minimumloon dienen te ontvangen vanaf het moment dat de chauffeur op Frans grondgebied werkt. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle nieuwe detacheringsattesten voor het Franse minimumloon officieel via het Franse online-systeem (SIPSI) aangemaakt worden. De Franse regering heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2018 deze verplichte detacheringsattesten alleen tegen betaling te verkrijgen zullen zijn. Per attest zal Frankrijk € 40 registratiekosten in rekening brengen. Een detacheringsattest is maximaal 6 maanden geldig, dus de extra kosten zullen € 80 per chauffeur worden op jaarbasis. Deze kosten komen bovenop de administratieve last en kosten voor verplichte vertegenwoordiging in Frankrijk. (Bron: Transport in Nood)