Bezoek van Staatssecretaris Wiebes en leden van VVD en …

Bezoek van Staatssecretaris Wiebes en leden van VVD en …

Bezoek van Staatssecretaris Wiebes en leden van VVD en ondernemersverenigingen

Zaterdag 14 maart jl. werd Reining Transport B.V. in het kader van een werkbezoek in de Provincie Groningen bezocht door Staatssecretaris van Financiën de heer Eric Wiebes, de VVD Tweede Kamerleden mevrouw Betty de Boer en de heer Arno Rutte, de heer Marc Boumans Gedeputeerde en mevrouw Mirjam Wulfse VVD Fraktievoorzitter in de Staten van de provincie Groningen, Jaap Borg VVD campagneleider.

De delegatie bestond verder uit vertegenwoordigers van diverse ondernemersorganisaties:
de heer Alfred Welink voorzitter VNO-NCW Noord, de heer Rudi Kleinhuis voorheen directeur KPMG en de heer Sieger Dijkstra voorzitter Economic Board Groningen.
In een open discussie kwamen diverse onderwerpen aan de orde. De internationale concurrentieverhoudingen zowel op sociaal als ook op fiscaal gebied, het Europees beleid en regelgeving en de gevolgen voor de noordelijke ondernemers, het noordelijke ondernemers klimaat en de huidige situatie in de transportsector. Maar ook de binnen Nederland bestaande verschillen in de regionale wetgeving met betrekking tot vergunningsverlening behoorden tot de besproken onderwerpen.

Samenvattend kon na afloop van dit bezoek worden gesteld, dat dit voor alle partijen een nuttige bijeenkomst was.

De onderstaande foto’s geven een impressie van dit werkbezoek.

IMG_5024

IMG_4779

IMG_5005

IMG_4789