Ingebruikname centraal Warehouse GLT+ Kolham

Ingebruikname centraal Warehouse GLT+ Kolham

De afgelopen maanden is op het terrein van Wagenborg Reining te Kolham hard gewerkt aan de realisatie van een logistiek centrum ten behoeve van het Norg Expansion Project, dat in opdracht van de NAM uitgevoerd wordt door GLT+.

In Kolham zullen de materialen voor het project opgeslagen worden en zodra dat gewenst is, afgeleverd op de NAM-site in Langelo. In dit project wordt er nauw samengewerkt tussen GLT+, Wagenborg Nedlift en Wagenborg Reining.

Piet Zweers van de NAM en Hans Frieling van GLT+ namen, onder toeziend oog van algemeen directeur Ton Klijn van Wagenborg Nedlift, op vrijdag 15 november jl. de yard in Kolham officieel in gebruik. De komende vier jaar zal het Norg Expansion Project vanuit deze locatie worden voorzien van materialen.

nieuwbericht_GLT_1 nieuwbericht_GLT_2